ความเป็นมา

ความเป็นมาของความร่วมมือระหว่างไทย-สหรัฐ ด้านการสาธารณสุข

บริการของเรา

แหล่งข้อมูล งานวิจัย ข้อมูลการนำเสนอต่างๆ และข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงาน สถานที่ตั้ง และเบอร์ติดต่อ

2 Nation 2 Gether 4 Health

ฉลองครบรอบ 40 ปี ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย)
และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง