อบรมการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 1 ปี 2565

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 1 ปี 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุม Focus ชั้น 1 อาคาร 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.