ประชุมหารือการบริหารการเงินผ่านระบบธนาคารกรุงไทย วันที่ 2 ตุลาคม 2566 (1/2566)

 

ประชุมหารือการบริหารการเงินผ่านระบบธนาคารกรุงไทย
ในโครงการภายใต้ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข


วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 ชั้น 4 อาคาร 6
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.