ประชุมร่างการจัดเก็บเอกสารสำหรับโครงการ วันที่ 12 มกราคม 2567

 

ประชุมร่างการจัดเก็บเอกสารสำหรับ
โครงการภายใต้ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข

วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 ชั้น 4 อาคาร 6
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.