ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลและวัดประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ EPMP CoAg Phase V (FY2022-2026) วันที่ 23 มกราคม 2567

 

ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลและวัดประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ CoAg Phase V (FY2022-2026)

วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 2 ชั้น 4 อาคาร 6
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.