อบรมการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 2 ปี 2565

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 2 ปี 2565

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุม Focus ชั้น 1 อาคาร 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.