ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องระบบการจัดเก็บเอกสารของโครงการ วันที่ 8 สิงหาคม 2566

ประชุมปรึกษาหารือเรื่อง
ระบบการจัดเก็บเอกสารของโครงการภายใต้ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-12.00น.
ณ ห้องประชุม 5 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 4 ชั้น 4
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.