ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านสุขภาวะชายแดนและสุขภาพนักเดินทาง ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการด้านสุขภาวะชายแดนและสุขภาพนักเดินทาง ครั้งที่ 2
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 6 ชั้น 4
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.